3 Kat Tazminat Davası Kartel Faizi Bankalar

12 büyük bankanın 21.08.2007 ve 22.09.2011 tarihleri arasında müşterilerine uyguladığı haksız faiz oranları sonrasında kartel faizi oluşmuş, bu bankalardan vermiş olduğu faiz tutarının 3 katına kadar tazminat davası açma hakkı çıkmıştır. Bu davayı açmak için avukatlardan aldığımız bilgiler neticesinde bu sürecin kredi çekildikten +10 yıllık bir süreci kapsayacağını açıklamışlardır. Yani kartelin uygulandığı dönem olan 21 Ağustos 2007 tarihinin zaman aşımı 21 Ağustos 2017 olacaktır.

3 Kat Tazminat Davası

Alınan son bilgilere göre Rekabet Kurulu 08.03.2013 tarihinde 12 bankanın mevduat, kredi ve kredi kartı konularında birlikte fiyat tespit etmek amacıyla “kartel oluşturduğu” nu tespit etti. Bu tespitin sonucunda Kurul, 12 bankaya farklı miktarlarda olmak üzere toplam 1,116,957,468 TL (Bir milyar yüz on altı milyon dokuz yüz elli yedi bin dört yüz altmış sekiz Türk Lirası) idari para cezası kesti.

Bu demek bankaların haksız olduğu anlamına gelmesi demektir. Bu nedenle, eğer ki sizler o tarihler arasında bu bankalardan bir bankacılık ürünü çekmiş iseniz bu yasal faizin baz alınarak 3 katında para tutarı olarak dava açabilir ve tazminatınızı alabilirsiniz.

Bunu gören bankalar iptal davalarını açsalar da pekte başarılı olamadılar. Zira Ankara 2. İdare Mahkemesi 2014 yılının sonu–2015 yılının başlarında bu iptal davalarının kabul edilmemesi ile beraber artık kartel faizi için davaların resmiyet kazandığını da fark ettik.

Kartel Davası 2017

İlgili yasa ve mevzuatlarda ;

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 57. maddesine göre,

“Her kim bu Kanuna aykırı olan eylem, karar, sözleşme veya anlaşma ile rekabeti engeller, bozar ya da kısıtlarsa yahut belirli bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu kötüye kullanırsa, bundan zarar görenlerin her türlü zararını tazmine mecburdur.”

Bu zarar hakkında yine aynı kanunun 58. maddesinde şöyle bir hüküm vardır:

“Rekabetin engellenmesi, bozulması veya kısıtlanması sonucu bundan zarar görenler, ödedikleri bedelle, rekabet sınırlanmasaydı ödemekte olacakları bedel arasındaki farkı zarar olarak talep edebilir.”

Ayrıca 3 kat tazminat ifadesi yine 58. maddenin son fıkrasında şöyle geçmektedir:

“Ortaya çıkan zarar, tarafların anlaşması ya da kararı veya ağır ihmalinin olduğu hallerden kaynaklanmaktaysa, hâkim, zarar görenlerin talebi üzerine, uğranılan maddi zararın ya da zarara neden olanların elde ettiği veya elde etmesi muhtemel olan kârların üç katı oranında tazminata hükmedebilir.”

Kartel Faizi Uygulan 12 Banka Hangisi?

Bu bankaların hangileri olduklarına aşağıdaki listeden bakıp öğrenebilirsiniz.

1. Akbank T.A.Ş. (AKBANK),
2. Denizbank A.Ş. (DENİZBANK),
3. Finans Bank A.Ş. (FİNANSBANK),
4. HSBC Bank A.Ş. (HSBC),
5. ING Bank A.Ş.(ING),
6. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB),
7. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARANTİ), (Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş.(GÖSAŞ) ve Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık A.Ş. (GKFD) )
8. Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKBANK),
9. Türkiye İş Bankası A.Ş. (İŞ BANKASI),
10. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKIFBANK),
11. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB)
12. T.C. Ziraat Bankası A.Ş.(ZİRAAT)