İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır, Başvuru Şartları Nelerdir

Ülkemizde hiçbir işin garanti olmadığı için işsiz kalabilirsiniz ancak devlet, işsiz kalanlara işsizlik maaşı vermektedir. İşsizlik maaşı başvuru şartları hakkında bilinmeyen püf noktaları buradan öğrenebilirsiniz.

İşsizlik Sigortası Nedir ?

Günümüzde sıkça duyulan tabirlerden biri olan işsizlik sigortası, genel olarak tam anlamı ile bilinmemektedir. İşsizlik sigortası hakkında merak edilenler nelerdir? İşsizlik sigortası hakkında merak edilenlerin başında; tam olarak içeriğinin ne olduğu ve şartlarının ne olduğu gelmektedir. Çağımızda hızlı değişen ekonomik koşullar bireyleri zora sokmaktadır. Devir o kadar tehlikeli bir hal aldı ki; ansızın işten atılabilir ve işsizler tayfasına dahil olabilirsiniz. Ülkemizde iş kazaları da yüksek oranlarda meydana gelmektedir. Çeşitli nedenler ve üzücü olaylar neticesinde iş göremez hale gelmek de söz konusudur.

Çalışanların yaşayacağı olumsuz durumlar mağdur olmalarına ve maddi açıdan zarara uğramalarına yol açabilmektedir. Bu gibi durumlarda zararların en aza indirilmesini sağlayan sigorta hizmetine işsizlik sigortası denilmektedir. Dolayısıyla işsizlik sigortası hakkında pek çok merak edilen nokta bulunmaktadır. İşsizlik sigortası hakkında merak edilenler nelerdir?

Devlet Tarafından Zorunludur

Çalışanlar çeşitli nedenlerden dolayı çalışma yeterliliklerini kaybedebilir, işten atılabilir ya da işinde istekli olmayabilir. Çalışanların sosyal devlet gereği olarak, kendi istek ve kusuru dışında doğan zarar ve mağduriyetlerin bir şekilde güvence altına alınması gerekmektedir. Kayıpların telafi edilmesi, çalışanların ve ailelerinin mağdur edilmemesi adına, devlet tarafından zorunlu sigorta kolu kurulmuştur.

işsizlik sigortası başvurusu

İşsizlik Sigortasının Faydaları Nelerdir?

İşsizlik sigortası hakkında merak edilenlerden biri de sigortanın faydalarıdır. Bilinmesi gereken faydalar şu şekilde sıralanabilir;

  • Çalışanların aldıkları kredilerin, istekleri dışındaki işsizlik durumunda sigorta tarafından geri ödenebilmesine imkan sağlanıyor.
  • İstek dışı işsizlik her bireyin başına gelebilir. Bu gibi durumlarda söz konusu risklere karşı, çalışanlar güvence altına alınmış olur. Çalışanın kusurunun bulunmaması, istifa etmemesi şartı ön koşuldur.
  • Tehlikeli hastalıklar veyahut günlük hastane masraflarının yaratacağı maddi sıkıntılara finansal güvence sağlanıyor.
  • İşsiz kalınması durumunda, aylık ödenmesi gereken faturalar sigorta tarafından ödeniyor.

Yukarıda belirtilen maddeler göz önüne alındığında çalışanlar için işsizlik sigortasının ne kadar önem taşıdığı gözler önüne serilmektedir. Hızlı değişim gösteren şartlar nedeni ile bireylerin iş yaşamında neler ile karşılaşabileceği belirsizdir. Bu nedenle çalışanların güvence altına alınması bir sorumluluktur. Çalışanın kendi isteği dışında gelişen sakatlanma, iş göremezlik ve işten çıkarılma durumlarında maddi zararlar teminat altında alınmaktadır.

Hangi Şartları İçermektedir?

Sigorta yaptırılmaya karar verildiğinde, şartların iyice araştırılarak öğrenilmesi gerekmektedir. Sigorta, çalışma şartlarına göre değişkenlik göstermektedir. Çalışanların çalışma şartları, işi ve çalışma koşulları net olarak belirtilmelidir. İşsizlik sigortasının şartları, değişen çalışma koşullarına göre değişkenlik göstermektedir. Bu noktada serbest meslek çalışanlarına tanınan haklar, özel sektör ve bordrolu çalışanlara kıyasla daha kısıtlıdır. Ayrıca istek dışı gelişen işsizlik durumlarında, güvence sunulduğunun net olarak bilinmesi gerekmektedir. İstifa, isteyerek ayrılma ve emeklilik kapsam dışında tutulmaktadır. Bunlara ek olarak; çalışanın kusuru nedeni ile işten çıkarılması, bildirim yapılmış işsizlik gibi durumlar sigorta teminatına dahil edilmemektedir.