Kredi Borcundan Dolayı Hapis Cezası 2017

Kredi borçlarından dolayı bir çok kişi, banka ile aralarında hukuk kurallarının geçerli olup olmadığını sorgular. Yani kredi borcundan dolayı hapis cezası var mı, banka borcuna karşılık hapis yatmak vb. cümleler sarf edilebiliyor.

Kredi kartı borcundan dolayı hapis cezası

Bu soruyu soran yüz binlerce banka müşterisi vardır. Zira bankalardan alınan kredi kartları, harcama yapıldığı andan itibaren bankaya borçlu olacaksınız. Bankalar kendilerini bu gibi işlemlerde daima koruma altına almaktadır. Yani bankaya borçlandığınızda bankanın vermiş olduğu parayı, bankalar sigorta şirketlerinden karşılıyor.

Anayasamızın  38. Maddesinin sekizinci fıkrasında bulunan ”sadece sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğün yerine getirmemesinden kaynaklı özgürlüğünden alıkonulamayacağı” belirtilmektedir. Buradan çıkaracağımız sonuç; kredi ya da kredi borcundan kaynaklı hapis cezası verilmemektedir. Ancak buraya dikkat edelim. Eğer ki borçlu, icra memuruna borcunu ödeyeceğine dair bir  taahhütte bulunduysa ve bu taahhüttü yerine getirmezse borçluyu hapis cezası beklemektedir. Hapis cezası da en çok 3 ay olduğunu belirtelim. İcralık olduğunuzda veya krediyi tahsil için mekanınıza gelenlere imza atmanız durumunda hapis cezası olacaktır.

Banka borcundan dolayı hapis cezası

Bankalar sigorta şirketlerinden parayı tahsil ettiğinden itibaren sizlerin yakasını bırakacağını zannetmeyin. Zira bankalar ilgili ödemeleri avukatlar aracılığı ile icra bürolarına aktarıyor.

Yalnızca bir şartla banka borcunuz yüzünden hapse girebilirsiniz. Eğer borcunuzu ödeyeceğinizi ibraz ettiğinizi gösteren icra müdürünün imzasının olduğu tutanak varsa bu tutanak belirtilen süre ya da taksitler ödenmezse 90 gün süre ile hapis yatmanız mümkündür.

Bu nedenle yasal takip sürecinde olanların avukatların vereceği ödeme planına borcu ödeme imkânına sahip değillerse hiç bir şekilde imza atmamalısınız.  Bu süreçte bazı bankalar müşterilerine kolaylık sağlayarak gecikme faizlerini kaldırmaktadır. Bu nedenle bu süreçte ödeme yapılması müşteriye kolaylık sağladığından dikkate alınması gerekmektedir. Kredi borcu nedeniyle icra gerçekleştirilmektedir.

Fakat borç dolayısıyla hapis cezası gerçekleşmemektedir. Anayasanın 38. Maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan yalnızca sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğün yerine getirmemesinden dolayı özgürlüğünden alı konulmayacağı belirtilmektedir. Burada bilinmesi gereken en önemli bilgi ise kredi borcunuz nedeniyle yapılan icra takibi nedeniyle icra dosyasına ya da haciz esnasında icra memuruna bulunan taahhütte bulunduysanız gene icra ve iflas kanununun 340. Maddesine göre taahhüdü ihlal hapis cezası söz konusun olduğudur.  Ödeme şartlarını yerine getirmeme nedeniyle verilen hapis cezalarına gerekli itirazları yaparak soruna çözüm bulunabilmektedir.

Kredi borcu yüzünden icra ve hapis olur mu endişelerini yaşamamak adına yasal takip sürecinde kredi borçlarınızın üzerine temerrüt faizi ile avukat dosya ve dava masrafları eklenildiğinde ana borcunuzun üstünde bir borç ödemeye mahkûm kalınacağından dolayı uygulanılan idari takip sürecinde ödeme yoluna gidilmesi daha sağlıklı bir izlenilen yoldur.