Kredi Notum Düşük, Kredi Çıkar Mı?

Kredi notunuz düşükse ve kredi almaya ihtiyacınız varsa kredi notunuz düşük olduğu için bankadan kredi çıkıp çıkmayacağı konusunda tereddüt edebilirsiniz. 

Kredi notu düşük olan ve bankadan herhangi bir tür kredi almaya gereksinim duyan kişiler bankadan kredi çıkıp çıkmayacağı konusunda endişe yaşayabilirler. Bu endişenin kaynağı düşük kredi notudur. Yani düşük kredi notu olan müşterilere bankaların kredi vermek konusunda pek olumlu yaklaşmamalarıdır. Kredi notu düşük olan kişiler genellikle bankaya yaptıkları kredi başvurularına red cevabı almaktadırlar.

Kredi Notu Neden Önemlidir?

Kredi notu finans dünyasındaki yerinizi belirlediği için önemlidir. Kredi notu sadece bankadan kredi almanızı ya da düşük faizli kredi almanızı sağlamaz aynı zamanda ev ya da araç kiralamalarında güvenilir bir müşteri olup olmadığınızın anlaşılmasını sağlar. Yüksek kredi notuna sahip kişi güvenilir müşteri iken, düşük kredi notuna sahip bir kişi riskli müşteri konumundadır. Bu nedenle düşük kredi notu olan kişilere şirketler ve bankalar güvenmezler.

Bankalar kredi başvurusu yapan müşterileri önce kredi notuna ve risk raporuna bakarak değerlendirirler. Kredi notu düşük olan kişi yüksek olasılıkla borcu çok olan ve borçlarını zamanında ödemeyen bir müşteridir. Ancak esas gösterge risk raporudur. Yine de kredi notu başlangıç aşamasında değerlendirme yapmak için genel bir fikir vermektedir.

Kredi Notu Düşük Olan Kişi Kredi Alabilir Mi?

Kredi notu düşük olan kişinin kredi alabilmesi kredi notunun ne kadar düşük olduğuna bağlıdır. Genellikle 1450 Türkiye kredi notu ortalamasının altında kredi notuna sahip olan kişiler düşük kredi notuna sahip müşteri sayılırlar. Bu kişiler aynı zamanda riskli müşteri kategorisinde yer alan müşterilerdir. Bu nedenle bankalar bu kişilere kredi vererek risk almak istemezler. Çünkü bu müşterinin aldığı krediyi geri ödeyip ödeyemeyeceği konusunda tereddütleri vardır.

Kredi notunuz düşükse ve kredi almaya ihtiyacınız varsa bankadan kredi alabilmek için bankaya bir güvence sunmanız gerekecektir. Yani bir kefil ya da bir gayrimenkul göstermeniz gerekecektir. Kefil gösterdiğinizde bu kişinin memur kefil olması ya da kredi notu yüksek biri olması lâzımdır. Göstereceğiniz gayrimenkul ipotek konulacak ve bunun üstünden kredi verilecek bir gayrimenkul olmalıdır.