Sicil Affı Gelirse Bankalar Bireylere Kredi Verir Mi?

Kredi sicil affı gelirse, kredi sicili bozuk olan bireylere bankalar yeniden kredi verebilir. Tabi bu tüm bankaların kapılarını, o şahıslara yeniden açacağı anlamına gelmemelidir. Zira bankalar artık ince eleyip sık dokumakta.

2017 Kredi Sicil Affı hakkında bir çok sektörde haberler yazıldı çizildi. Sicil affı kimleri kapsayacak, kredi sicil affı ne zaman çıkacak şeklinde yüzlerce sorular gelmektedir tarafımıza. Ancak bilinmesi gereken etkenlerin başında bankaların şahıslara bakış açısıdır. Yani bankalar bireylere neden kredi vermez ?

Bunları sıralamak istediğimizde ;

Kredi talep eden ticari firmanın veya bireyin, işletmenin durumu ile ilgili nedenler en önemli ret nedenleridir. Bunlardan en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz.
*Firmanın borçlanma ehliyetinde sınırlama doğması
*Firmanın likidite durumunun borç ödemeye elverişli olmaması
*Firmanın geçmiş yıllarda başarısız sonuçlar alması veya yapılan incelemede başarısız bulunması
*Firmanın öz kaynağının yetersiz olması, (borç/öz kaynak oranının) yüksek olması
*Firma yöneticilerinin firma yönetme kabiliyetlerinin yeterli olmaması
*Firmanın gelecekte, yeterli fon yaratamayacağının düşünülmesi
*Firmanın krediyi geri ödemede zorluk çıkarma olasılığının bulunması
*Firmanın konjonktürel, politik, ekonomik hareketler sonucu satış hacminde ve faaliyetlerinde sorun çıkma olasılığı ve kırılgan yapısı
*Firmanın geçmiş dönemlerde borçlarını geri ödemede gecikmeler yapmış olması
*Kredi için gösterilen teminatın istenen tutar veya nitelikte olmaması
*Kredinin kullanılacağı faaliyet veya projenin bu krediyi ödeyecek potansiyelde gözükmemesi
*Firmanın yeni kurulması nedeni ile finansal tabloların yetersiz olması, deneyim ve başarılarından kuşku duyulması
*Firma sahip ve ortaklarının moralitelerinin (ahlak ve karakter ile sözlerinde durma yapıları) düşük olması.

Yukarıdakiler bireylerin kredi alamamasının belli başlı nedenleri arasındadır.

Kredi Sicil Affı Gelirse Kredi Başvuruları ?

Bu şekilde bir af gelirse, hemen herkes yeniden banka kredilerine saldıracaklardır. Ancak kredi notuna dikkat edilmesi gerekiyor. Zira banka politikalarında kredi gibi en önemli bankacılık başvurularında tek şartın aslında kredi notunun uyumlu olmasını diler. Yani kredi notunuz 1100 puan bazın üstünde ise kredi başvurunuz genelde onaylanır.

Kredi Onayını Nasıl Alabilirim ?

Aşağıdaki yönergelerin zıt karşılığını yaparak kredi onayı alabilirsiniz.

*Talep edilen kredinin vadesinin, bankanın genel kredi politikasında belirlenen sınırdan daha uzun oluşu
*Talep edilen kredi tutarının firmanın kaldıramayacağı kadar yüksek olması
*İstenilen kredinin bankanın verdiği kredi türünden olmaması
*İş kolunun, bankanın kredi verdiği sektörlerden olmaması
*Firmanın yeterli verim sağlayacağından kuşku duyulması
*Talep edilen kredi türünün verimsiz olması
*Döviz pozisyonunun uygun olmaması
*Banka kaynaklarının kredi talebini karşılamaya elverişli olmaması